Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Σε Ανελκυστήρες

2021-01-02

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα συστήματα access control για να περιορίσουν την πρόσβαση, εξουσιοδοτώντας μόνο επιλεγμένα άτομα. Ωστόσο, υπάρχει μια ακόμα μέθοδος που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να εισέρχονται και να εξέρχονται από ένα κτίριο, τα ασανσέρ. 


Σε ένα πολυώροφο κτήριο, οι περισσότεροι επισκέπτες θα χρησιμοποιήσουν το ασανσέρ για να φτάσουν στον επιθυμητό όροφο, αλλά υπάρχουν και επίπεδα μέσα στα κτήρια αυτά, όπου η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμα σε αυτή τη περίπτωση και μπορούν να λειτουργήσουν εντός των ανελκυστήρων.
Εάν ο π.χ. ο τέταρτος όροφος ενός κτηρίου είναι προσβάσιμος μόνο για τους εργαζόμενους της εταιρίας και κάποιος χωρίς τα κατάλληλα «δικαιώματα» πατήσει το κουμπί τέσσερα, τότε ο ανελκυστήρας απλά δεν θα κινηθεί. Μόνο μετά τη χρήση των σωστών διαπιστευτηρίων και την επαλήθευση, το ασανσέρ μετακινείται.
Ο έλεγχος ασφαλείας των ανελκυστήρων μπορεί να πραγματοποιείται ανά πάσα στιγμή ή μόνο σε συγκεκριμένες ώρες. Για παράδειγμα, είναι σύνηθες να επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλους τους ορόφους κατά τις εργάσιμες ώρες και να περιορίζεται η πρόσβαση τις νυχτερινές ώρες ή τα σαββατοκύριακα. Ορισμένοι όροφοι, όπως αυτοί που φιλοξενούν το Data Center, η οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, θα είναι προσβάσιμοι μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.


Τύποι ελέγχου πρόσβασης σε ανελκυστήρες 

Οι περισσότερες από τις συσκευές ελέγχου πρόσβασης που τοποθετούνται στις πόρτες μπορούν επίσης να εγκατασταθούν και στα ασανσέρ, ίσως με τη χρήση περισσότερων καλωδίων. Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς τύπους ελέγχου πρόσβασης ανελκυστήρων περιλαμβάνουν

  • PIN pads
  • αναγνώστες καρτών
  • βιομετρικούς σαρωτές, κ.λπ.

Υπάρχουν επίσης ορισμένες μέθοδοι ελέγχου πρόσβασης για ανελκυστήρα που δεν απαιτούν την εγκατάσταση καλωδίων, όπως τα

  • key switches και τα
  • Push button pins.

Όσον αφορά τα key switches, αντί για ένα κουμπί, υπάρχει μια βασική υποδοχή και μόνο οι χρήστες με κλειδί έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους ορόφους. Τα key switches και τα κουμπιά PIN είναι σε αρκετές περιπτώσεις φθηνότερα, ωστόσο δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας από ότι π.χ. οι αναγνώστες καρτών.

Τα βασικά στοιχεία του ελέγχου πρόσβασης σε έναν ανελκυστήρα είναι τα ίδια με οποιοδήποτε άλλο σύστημα access control. Περιορίζουν την πρόσβαση σε επιλεγμένους ορόφους ή άλλα μέρη του κτηρίου. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες επαληθεύουν την ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας PIN, κάρτες, fobs ή βιομετρικά στοιχεία. Όταν χρησιμοποιείται ένα από αυτά τα διαπιστευτήρια, το σύστημα μεταφέρει τον επισκέπτη στον επιθυμητό όροφο.


Γιατί να τοποθετήσουμε ένα τέτοιο σύστημα σε έναν ανελκυστήρα;

Ένας επίδοξος εισβολέας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός κτηρίου απλά και μόνο χρησιμοποιώντας τον ανελκυστήρα. Μπορεί να εισέλθει σε περιοχές όπου φυλάσσεται ακριβός εξοπλισμός, όπως π.χ. ένα server room. Ένας ανελκυστήρας ωστόσο, οδηγεί και σε άλλα στρώματα όπως π.χ. τον υπόγειο χώρο στάθμευσης. Οι ανελκυστήρες ενός κτιρίου συνιστούν περιοχή υψηλού κινδύνου και οποιοσδήποτε μπορεί να εισέλθει σε απαγορευμένες περιοχές, ακόμα και για να παγιδεύσει ένα άτομο. Οι ανελκυστήρες ελλοχεύουν πολλαπλούς κινδύνους ακόμα για τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών.


Τι λειτουργίες έχει το σύστημα ελέγχου ανελκυστήρα ξενοδοχείου;

Πριν γνωρίζουμε τις λειτουργίες ενός συστήματος ελέγχου ανελκυστήρων ξενοδοχείων, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είδους κάρτες έχει.

  • Κάρτα δωματίου: Για αποκλειστική χρήση του επισκέπτη, ο κεντρικός σταθμός του ξενοδοχείου θα εγκρίνει την καθορισμένη άδεια ορόφου και την καθορισμένη άδεια κλειδώματος πόρτας.
  • Κάρτα υπαλλήλου: Αφιερωμένη στο προσωπικό του ξενοδοχείου, το back-office του ξενοδοχείου εγκρίνει ομοιόμορφα όλες τις άδειες, και η κάρτα υπαλλήλου ανοίγει τον τομέα που χρησιμοποιείται από το σύστημα ελέγχου πρόσβασης.
  • Κύρια κάρτα: αφιερωμένη στο προσωπικό διαχείρισης ιδιοκτησίας, ενοποιημένη εξουσιοδότηση για το ιστορικό του ξενοδοχείου για όλες τις άδειες.