Σχεδιάζουμε με βάση τις ανάγκες σας...

Υδραυλικός Ανελκυστήρας

Υδραυλικός Ανελκυστήρας ονομάζεται εκείνος στον οποίο η ενέργεια που απαιτείται για την ανύψωση του φορτίου μεταφέρεται από μία ηλεκτροκίνητη αντλία η οποία προωθεί υδραυλικό ρευστό σε μία ανυψωτική διάταξη που επενεργεί άμεσα ή έμμεσα στον θάλαμο.

Ένας υδραυλικός Ανελκυστήρας περιλαμβάνει:

 1.  Το δοχείο λαδιού
 2.  Την υδραυλική αντλία 
 3.  Τις διάφορες βαλβίδες ελέγχου και λειτουργίας
 4.  Τη σωλήνωση μεταφοράς του λαδιού στον κύλινδρο
 5.  Τον κύλινδρο με το έμβολο
 6.  Το θάλαμο με τη διάταξη επενεργείας του εμβόλου 
 7.  Τους οδηγούς 
 8.  Την ηλεκτρική εξάρτηση
 9.  Τις διατάξεις ασφαλείας και
 10.  Τα λοιπά στοιχεία 

 Το Δοχείο του λαδιού μαζί με την Υδραυλική Αντλία και τις διάφορες βαλβίδες βρίσκονται μέσα σε ενιαία κατάσταση του "Υδραυλικού Συγκροτήματος" το οποίο εγκαθίσταται στο Μηχανοστάσιο και περιλαμβάνει όλες τις λειτουργικές διατάξεις για την αυτόματη λειτουργία και έλεγχο του Ανελκυστήρα  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του υδραυλικού ανελκυστήρα είναι τα παρακάτω:

 • Αυτόματος απεγκλωβισμός χωρίς επιπλέον χρέωση.
 • Χαμηλό κόστος τοποθέτησης.
 • Ελευθερία στην επιλογή της θέσης του μηχανοστασίου.
 • Δυνατότητα χρήσης ερμαρίου. (ο ηλεκτρονικός πίνακας και η μονάδα ισχύος μπορούν να τοποθετηθούν εντός ερμαρίου, το όποιο παίζει το ρολό του μηχανοστασίου)
 • Ορθολογική επιλογή ταχύτητας.
 • Πλήθος διαθεσιμότητας εξαρτημάτων για άμεση και οικονομική επισκευή ή αναβάθμιση.
 • Χρήση ηλεκτρονικής βαλβίδας.
 • Δυνατότητα οικολογικού ανελκυστήρα. (ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να εφοδιαστεί με διατάξεις που του επιτρέπουν να χαμηλώσει την ενεργεία που χρησιμοποιεί έως και 35%)

Στην περίπτωση των ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων, η κίνηση του θαλάμου επιτυγχάνεται μέσω μιας τροχαλίας, πάνω στην οποία κινείται το συρματόσχοινο, το οποίο φέρει στο ένα άκρο το θάλαμο και στο άλλο το αντίβαρο.

Οι ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες έλξεως, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες  τους χρησιμοποιούνται στις εξής περιπτώσεις:

 • Για κτίρια με μέση έως μεγάλη κίνηση
 • Για κτίρια με πολλές στάσεις  

Κύρια μέρη ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα:

 1. Φρεάτιο
 2. Μηχανοστάσιο
 3. Θάλαμος
 4. Αντίβαρο
 5. Οδηγοί
 6. Συρματόσχοινο ανάρτησης
 7. Τροχαλία τριβής
 8. Κινητήρας
 9. Προσκρουστήρες

Bασικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων MRL:

 • Καταργεί τη χρήση μηχανοστασίου και μειώνει τον απαιτούμενο χώρο.
 • Έξυπνες συνθέσεις της τεχνολογίας MRL με μηχανικό ή υδραυλικό κινητήριο μηχανισμό.
 • Αθόρυβη και ομαλή λειτουργιά.
 • Χαμηλές απαιτήσεις για βάθος πυθμένα και ύψος τελευταίου ορόφου.
 • Ωφέλιμο φορτίο από 200 kg έως 20000 kg

Η ανάγκη για ανελκυστήρα σε κτίρια όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη δημιούργησε την επιλογή του εξωτερικού φρεατίου. 

Η επιλογή αυτή αντικαθιστά το τυπικό φρεάτιο που έχουμε στο μυαλό μας και δημιουργεί έναν εξ' ολοκλήρου νέο χώρο έξω από το κτίριο.
Το φρεάτιο θα πρέπει να επενδυθεί με κάποιο υλικό ώστε να υπάρχει η δυνατότερη και καταλληλότερη μόνωση. 
Το υλικό επένδυσης (πάνελ πολυουρεθάνης, γυαλί, λαμαρίνα, κ.α.) του φρεατίου καθώς και το είδος του ανελκυστήρα (ηλεκτροκίνητος ή υδραυλικός) εξαρτάται από τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. 

Για κτίρια με μέγιστο αριθμό στάσεων τις 5, προτείνεται η τοποθέτηση υδραυλικού ανελκυστήρα. 

Οι ανελκυστήρες φορτίων/προσώπων βρίσκουν εφαρμογή σε βιομηχανίες, εργοστάσια, αποθήκες, νοσοκομεία, super market, κ.α. Χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή και μέγιστη στιβαρότητα και ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου για ανύψωση φορτίων μέχρι και 15 τόνους.

Η επιλογή της εγκατάστασης υδραυλικού ή μηχανικού ανελκυστήρα, γίνεται αναλόγως των απαιτήσεων του κάθε έργου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά ανελκυστήρα τροφίμων είναι τα παρακάτω:

 • ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 1:1 ή 1:2
 • ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ / ΑΤΟΜΑ: Από 50 kg Έως 150 kg
 • ΣΤΑΣΕΙΣ - ΟΡΟΦΟΙ: Από 2 Έως 4
 • ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ: Δεν απαιτούν χώρο μηχανοστασίου
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Από 0,15 m/sec Έως 0,35 m/sec
 • ΒΑΘΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ-ΚΑΤΩ ΑΠΟΛΗΞΗ: 250 - 1500 mm
 • ΥΠΕΡΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΑΝΩ ΑΠΟΛΗΞΗ: 1500 mm
 • ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 35 m

Το τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων Αντωνόπουλος Φ. είναι σε θέση να εξυπηρετήσει όλους τους τύπους κατασκευαστών γνήσιου εξοπλισμού, όπως OTIS, THYSSENKRUPP, SCHINDLER, KONE, BORAL, KLEEMANN , DOPPLER, METRON , GMV OIL LIFT , MORIS , STANNAH , STA.GE HELLAS , DMG ITALY , FERMATOR , OMRO JAPAN , FAER , ALFA SYSTEM ευρωπαϊκά προϊόντα, κινεζικά προϊόντα και άλλα. 


Antonopoulos Fotios | Ασανσέρ - Ανελκυστήρες - Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Κεφαλονιά

Ζητήστε προσφορά....