Εγκατάσταση

Στην  επιχείρηση ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ. γνωρίζουμε ότι κάθε έργο είναι μοναδικό και κάθε πελάτης μας ξεχωριστός, με διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες, είτε αφορά μονοκατοικία, πολυκατοικία ή επαγγελματικό χώρο.
Η ομάδα μας εγγυημένα θα δημιουργήσει για εσάς τον ανελκυστήρα ακριβώς όπως τον χρειάζεστε για να σας μετακινεί με απόλυτη ασφάλεια.
Σε κάθε νέα εγκατάσταση ενός συστήματος ανύψωσης, πρωτεύοντα ρόλο παίζει η ΜΕΛΕΤΗ του ανελκυστήρα, των χαρακτηριστικών του εκάστοτε έργου ώστε να γίνει ο σωστός σχεδιασμός.
Μέσω της σωστής μελέτης αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες του κτιρίου αλλά και τις ανάγκες του πελάτη.


Η μελέτη ανελκυστήρα περιλαμβάνει:

  • Επίσκεψη από εξειδικευμένο συνεργείο, έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού
  • Ακριβής διαστασιολόγηση του διαθέσιμου χώρου
  • Άμεσες λύσεις-προτάσεις προς τον πελάτη
  • Λεπτομερής οικονομοτεχνική προσφορά στην οποία θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το έργο


Η σωστή εγκατάσταση ανελκυστήρα παίζει μείζον ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία του, έτσι ώστε να παρουσιάσει τα ελάχιστα δυνατά προβλήματα κατά την πάροδο του χρόνου.

 Σε κάθε νέα εγκατάσταση ανελκυστήρα:

  • Χρησιμοποιούμε τα ποιοτικότερα υλικά της αγοράς, τα οποία φέρουν πιστοποίηση και σήμανση CE
  • Δίνουμε τον απαραίτητο χρόνο για την λεπτομερή τοποθέτηση και ρύθμιση των επιμέρους υλικών
  • Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων για το προσωπικό μας και πιθανούς παρευρισκόμενους (επισκέπτες, άλλα συνεργεία, ιδιοκτήτες κ.α)
  • Φροντίζουμε για την καθαριότητα στους χώρους ευθύνης μας
  • Σεβόμαστε το χώρο εργασίας χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα στο κτίριο αλλά και σε άλλα συνεργεία