Κανονισμοί και Πρότυπα

Λύσεις ανελκυστήρων σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς συμμόρφωσης


Στον πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα εναρμονισμένα για κάθε οδηγία πρότυπα ,μπορείτε να δείτε ότι από 31/8/2017 και μετά τα πρότυπα ΕΝ 81-1 & 81-2:1998 +Α3 παύουν να είναι εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και μόνο το ΕΝ81-20 είναι πλέον εναρμονισμένο.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δύο νέα ευρωπαϊκά πρότυπα για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των ανελκυστήρων θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά την προσβασιμότητα και την ασφάλεια, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους τεχνικούς συντήρησης.

Το πρώτο πρότυπο, το EN 81-20:2014, περιλαμβάνει αναθεωρημένες και ενημερωμένες απαιτήσεις ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση των ανελκυστήρων. Το δεύτερο, το EN 81-50:2014, καθορίζει τις απαιτήσεις για δοκιμές και ελέγχους ορισμένων εξαρτημάτων ανελκυστήρων.

Επίσης, τα νέα πρότυπα διασαφηνίζουν και βελτιώνουν τις τρέχουσες απαιτήσεις για τον έλεγχο των κτιρίων. Αντικαθιστούν τα τρέχοντα πρότυπα EN 81-1 και EN 81-2 που εκδόθηκαν το 1998, και όλοι οι ανελκυστήρες που τίθενται σε λειτουργία μετά τις 31 Αυγούστου 2017 απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των νέων αυτών προτύπων.

EN81-70 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Το πρότυπο EN81-70 καθορίζει το μέγεθος του θαλάμου και τα εσωτερικά αξεσουάρ που διευκολύνουν την πρόσβαση για άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια και βοηθήματα βάδισης. 

EN81-72 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Οι ανελκυστήρες πυροσβεστών που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN81-72 διαθέτουν καταπακτές και κλίμακες για επιχειρήσεις διάσωσης. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο φρεάτιο και στον θάλαμο διαθέτουν προστασία κατά της πρόσπτωσης νερού. 

EN81-71 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΕ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ

Η συμμόρφωση με το πρότυπο EN81-71 αφορά την την προστασία των ανελκυστήρων. Οι λύσεις ανθεκτικότητας στους βανδαλισμούς περιλαμβάνουν υλικά και αξεσουάρ που χαρακτηρίζονται από αντοχή, έχουν περιορισμένη αναφλεξιμότητα και είναι ανθεκτικά στο νερό.

Περισσότερα για τα Πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων........

Κάθε ανελκυστήρας που εγκαθίσταται υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και των προτύπων του ΕΛΟΤ. Αυτά ορίζουν τις διατάξεις ασφαλείας και τις απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων. Τα πρότυπα που ίσχυαν μέχρι τις 31/08/2017 είναι τα ΕΝ 81.1 και ΕΝ 81.2. Στις 01/09/2017 τα πρότυπα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα νέα πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων τα οποία είναι υποχρεωμένος να πληροί κάθε ανελκυστήρας ως προς την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του.

Παρακάτω θα αναφερθούν επιγραμματικά κάποιες απαιτήσεις, από τα πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται από τις 01/09/2018 στην εγκατάσταση, στην λειτουργία και στην συντήρηση των ανελκυστήρων.

Απαιτήσεις από τα πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων:

 • Το μέσο βάρος ενός ανθρώπου καθορίζεται να είναι 75 kgr (κιλά).
 • Πρέπει να αναφέρεται ρητά και με ακρίβεια η προβλεπόμενη χρήση του ανελκυστήρα (ατόμων ή φορτίων ή φορτίων με συνοδεία ατόμων).
 • Η ευθύνη για τον εξαερισμό του φρεατίου, βαρύνει τον κατασκευαστή του κτιρίου.
 • Επιτρέπεται η τοποθέτηση πυροσβεστήρα στο φρεάτιο του ανελκυστήρα υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Ο φωτισμός ενδιάμεσα στο φρεάτιο και στα μηχανοστάσια - τροχαλιοστάσια πρέπει να είναι συγκεκριμένης ποσότητας (σε lux).
 • Όλες οι γυάλινες επιφάνειες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα πρέπει να είναι από πολυστρωματικό γυαλί.
 • Τα τοιχώματα, οι πόρτες και το δάπεδο του φρεατίου πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αντοχή.
 • Επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις να υπάρχει πρόσβαση σε χώρους εργασίας (μηχανοστάσια, τροχαλιοστάσια κ.λπ.) από ιδιωτικούς χώρους.
 • Το προστατευτικό κάλυμμα του αντίβαρου ξεκινά από 0,3 μ. έως ελάχιστο 2 μ από το δάπεδο.
 • Στο κάτω μέρος του φρεατίου πρέπει να τοποθετηθεί κομβιοδόχος συντήρησης ίδια με αυτήν που τοποθετείται στην οροφή του θαλάμου.
 • Πρέπει να τοποθετηθεί ηχητικό και φωτεινό σήμα κάτω από το θάλαμο κατά την κίνηση στη συντήρηση.
 • Οι θύρες ορόφου και οι θύρες θαλάμου πρέπει να έχουν υψηλότερες μηχανικές αντοχές και πυροπροστασία αν απαιτείται.
 • Σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας σταματήσει για οποιονδήποτε λόγο στη ζώνη απασφάλισης, η δύναμη με την οποία πρέπει να ανοίξει είτε η θύρα του θαλάμου είτε η θύρα του φρεατίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 300Ν.
 • Η κατώτερη θύρα του φρεατίου πρέπει να μπορεί να ανοίγει από το κάτω μέρος του πυθμένα με την χρήση κάποιου συρματόσχοινου.
 • Τα εσωτερικά διακοσμητικά στοιχεία του θαλάμου πρέπει να είναι περιορισμένης ευφλεκτότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1
 • Τα τοιχώματα και η ποδιά του θαλάμου απαιτούνται να είναι ισχυρότερα.

Ακόμη τα πρότυπα αναφέρουν:

 • Ο θάλαμος θα έχει στο άνω μέρος προστατευτικό τοίχωμα το λιγότερο 0,10 μ. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τα κενά που υπάρχουν.
 • Ο φωτισμός του θαλάμου πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 100mm από οποιοδήποτε τοίχωμα του και 1m πάνω από το δάπεδο.
 • Η ένταση φωτισμού θαλάμου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 lux.
 • Η αντοχή και τα χαρακτηριστικά των συρματόσχοινων πρέπει να είναι σύμφωνα με το ΕΝ 12385-5.
 • Στις συνδέσεις των συρματόσχοινων επιτρέπονται μόνο οι αυτοπεδούμενοι σφηνοειδείς κώνοι, θηλιές ενισχυμένες με ροδάντζες και με κυρτωμένες απολήξεις.
 • Η χρήση μέσων όπως αλυσίδες, συρματόσχοινα ή ιμάντες μπορεί να γίνει όταν η ονομαστική ταχυτάτη κίνησης δεν υπερβαίνει τα 3,0 m/s .
 • Όταν η ονομαστική ταχύτητα κίνησης υπερβαίνει τα 3,0 m/s πρέπει να παρέχονται μέσα αντιστάθμισης.
 • Η δοκιμή αρπάγης για ακαριαία πέδηση γίνεται με την ονομαστική ταχύτητα και το ονομαστικό φορτίο, καθώς και με την ονομαστική ταχύτητα και με το 125% του ονομαστικού φορτίου όταν πρόκειται για ηλεκτρουδραυλικούς ανελκυστήρες.
 • Η αρπάγη ακαριαίας πέδησης με απόσβεση καταργείτε και δεν θα χρησιμοποιείται πλέον.
 • Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σημείων ενεργοποίησης στον περιοριστήρα ταχύτητας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250mm σε σχέση με την κίνηση του συρματόσχοινου του περιοριστήρα ώστε να διασφαλίζεται η ενεργοποίηση του προτού επιτευχθεί επικίνδυνη ταχύτητα,
 • Οι βαλβίδες θραύσης και οι μειωτήρες (περιοριστήρες παροχής) πρέπει να είναι προσβάσιμοι για ρύθμιση και επιθεώρηση απευθείας από την οροφή του θαλάμου ή τον πυθμένα του φρεατίου.
 • οι οδηγοί πρέπει να κατασκευάζονται με ψυχρή ή μηχανική κατεργασία (εξελασμένος χάλυβας ή μηχανικά κατεργασμένες επιφάνειες τριβής).
 • Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες ο θάλαμος θα πρέπει να ακινητοποιείται κάθε φορά που η θερμοκρασία του λαδιού υπερβεί τα επιτρεπτά όρια. Η ακινητοποίηση του θαλάμου θα γίνει στην κατώτερη στάση. Η επαναφορά του συστήματος θα γίνεται αυτόματα, όταν η θερμοκρασία του συστήματος επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.

Τέλος,

 • Οι ρευματοδότες που θα χρησιμοποιούντα θα είναι αποκλειστικά τύπου 2Ρ+ΡΕ (σούκο).
 • Η γείωση προστασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το HD 60364-4-41/2007.
 • Εισάγεται η δυνατότητα χρήσης προγραμματιζόμενων ηλεκτρονικών συστημάτων (λογισμικού) σε εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια των ανελκυστήρων (PESSRAL).
 • Δεν θα επιτρέπεται πλέον η χρήση κομβίου STOP εντός του θαλάμου.
 • Θα πρέπει να τοποθετείται σκάλα αναρρίχησης για πρόσβαση στην κάτω απόληξη φρεατίου.

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν στόχο την καλύτερη λειτουργία των ανελκυστήρων και την μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη.

Ο συνδυασμός των νέων προτύπων, με την σωστή και τακτική συντήρηση όπως ορίζεται και από την νομοθεσία, θα οδηγήσει στην ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα στη βελτιωμένη εμπειρία του επιβάτη από την χρήση του και ακόμα πιο σημαντικό στην αποφυγή ατυχημάτων.

Τι επιτυγχάνεται με τα νέα πρότυπα

 • Ασφάλεια και άνεση επιβατών
 • Ασφάλεια και άνεση εγκαταστάτη και προσωπικού επιδιόρθωσης βλαβών
 • Υψηλότερες απαιτήσεις μηχανικής αντοχής για τις θύρες θαλάμου & φρέατος 
 • Πρόληψη τραυματισμού των επιβατών κατά την είσοδο στον θάλαμο από χτύπημα της πόρτας 
 • Υψηλότερες απαιτήσεις μηχανικής αντοχής για τα τοιχώματα του θαλάμου 
 • Πρόληψη έναντι πτώσης στο φρεάτιο κατά τη διάρκεια απεγκλωβισμού 
 • Υψηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας κατά τον απεγκλωβισμό 


Τι κερδίζω με την πιστοποίηση του ανελκυστήρα μου

Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο προδιαγραφών ασφαλείας βάσει της νομοθεσίας Κ.Υ.Α. 2604/Β/2008.

Κατά την πιστοποίηση ελέγχονται όλα τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα σας όπως: οι θύρες του ανελκυστήρα, οι κλειδαριές διπλής μανδάλωσης, οι επικαθίσεις, οι αρπάγες, ο ρεγουλατόρος, τα συρματόσχοινα κ.τ.λ. Δηλαδή εξαρτήματα που μπορεί να δει ή να μην δει ο επιβάτης του ασανσέρ με γυμνό μάτι. 

Η πιστοποίηση του ανελκυστήρα δίνει την σιγουριά στον επιβάτη ότι ο ανελκυστήρας του λειτουργεί σωστά και είναι ασφαλής αφού ελέγχεται από ανεξάρτητο φορέα.