Πιστοποιήσεις - Ασφάλειες

Η πιστοποίηση ανελκυστήρων είναι μια διαδικασία υποχρεωτική

σε κάθε ανελκυστήρα από τον Ιούλιο του 1999. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν τοποθετηθεί παλαιότερα, θα πρέπει να αναβαθμιστούν ώστε να μπορέσουν να πάρουν πιστοποίηση και να γίνουν νόμιμοι. Έπειτα από την πιστοποίηση, πραγματοποιείται η καταχώρηση του ανελκυστήρα στο αρμόδιο τμήμα του δήμου, ώστε αυτός να καταστεί νόμιμος.

Κατά την διαδικασία της πιστοποίησης του ανελκυστήρα, πραγματοποιείται έλεγχος στο σύνολο της εγκατάστασης από αρμόδιο τμήμα ανεξαρτήτου ιδιωτικού φορέα ελέγχου. Στον έλεγχο αυτό εξετάζεται το αν ο ανελκυστήρας πληροί όλες τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με ότι ορίζει η ισχύουσα νομοθετική οδηγία.

Συγκεκριμένα ελέγχονται:


  • Η διαστασιολόγηση των χώρων, σύμφωνα με τις οδηγίες
  • Η πιστοποίηση σήμανσης των επιμέρους υλικών
  • Όλα τα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα

Η Αντωνόπουλος Φ. παρέχει  ΔΩΡΕΑΝ ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης.

Αντικείμενο ασφάλισης:

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της ασφαλισμένης επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτήν τεχνιτών για ατυχήματα που τυχόν προκληθούν σε τρίτους από την χρήση ή την λειτουργία ενός ανελκυστήρα.