Τεχνική Υποστήριξη

Η έλλειψη τακτικής Τεχνικής Υποστήριξης (Συντήρησης) καθιστά τον ανελκυστήρα μη ασφαλή. 

Επίσης συντελεί στην επιτάχυνση της φθοράς και στην παρουσίαση βλαβών με συνέπεια την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και την εν γένει μείωση του χρόνου ζωής του ανελκυστήρα 

Η συντήρηση του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική από το νόμο «ΦΕΚ 2604/Β'/22.12.2008»

Το τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ. προσφέρει το πλέον πλήρες πακέτο τεχνικής υποστήριξης στην αγορά που περιλαμβάνει τυπικές διαδικασίες όπως:

  • Λίπανση όλου του περιστρεφόμενου εξοπλισμού και άλλων κινούμενων μερών
  • Διεξοδικούς ελέγχους και ρυθμίσεις σε κάθε πτυχή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια κάθε καθορισμένου κύκλου συντήρησης
  • Ο τεχνικός συντήρησης, θα καθαρίσει, θα προσαρμόσει και θα αντικαταστήσει τα φθαρμένα ανταλλακτικά
  • Ο τεχνικός συντήρησης, θα επιθεωρήσει, θα ελέγξει και θα βελτιώσει την ποιότητα της ομαλής λειτουργίας της πόρτας
  • Ο τεχνικός συντήρησης, θα καταγράψει σχετικές και ζωτικές πληροφορίες για μελλοντικό προγραμματισμό
  • Ο τεχνικός συντήρησης, θα ενημερώσει για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν

Στόχος μας είναι η απόλυτη ασφάλειά σας!

Κατά την προγραμματισμένη μας επίσκεψη για συντήρηση ερχόμαστε με όλα τα απαιτούμενα μέσα προστασίας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα κατά της διάδοσης της νόσου covid-19......

made by doroidea.gr  #stay strong#staysafe