Σύγκριση Υδραυλικού και Μηχανικού Ανελκυστήρα

2021-02-11

Μηχανικός Ανελκυστήρας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

•Εξοικονόμηση ενέργειας (έως και 35%, inverter VVVF). 

•Δεν έχει περιορισμό στο ύψος των κτιρίων που μπορεί να εγκατασταθεί.

•Ακρίβεια στάσης του ανελκυστήρα σε κάθε όροφο. 

•Μεγάλη διάρκεια ζωής του ανελκυστήρα. 

•Δεν έχει περιορισμό στην ταχύτητα που μπορεί να φτάσει. Δυνατότητα μεγάλης ταχύτητας ανύψωσης. 

•Δεν έχει περιορισμό στις ζεύσεις που μπορεί να εκτελέσει. 

•Κατάλληλοι για κτίρια με μεγάλη κίνηση. 

•Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού απεγκλωβισμού. 

•Είναι φιλικός για το περιβάλλον. 

•Μεγάλη διάρκεια ζωής του ανελκυστήρα. 

•Δεν χρειάζεται μηχανοστάσιο τύπος (MRL). 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

•Δύσκολη εγκατάσταση. 

•Ο θάλαμος είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο, στο ίδιο φρεάτιο, υδραυλικό ανελκυστήρα, λόγω παρουσίας αντίβαρου. 

•Δεν υπάρχει ενσωματωμένος μηχανισμός απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

•Υψηλό κόστος εγκατάστασης έναντι του υδραυλικού. 

•Δεν έχει ευελιξία στον σχεδιασμό κτιρίων και εξοικονόμηση χώρου στην περίπτωση του μηχανοστασίου. 

Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

•Εύκολη εγκατάσταση. 

•Ενσωματωμένος μηχανισμός απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

 •Χαμηλότερο κόστος έναντι του μηχανικού. 

•Ευελιξία στον σχεδιασμό κτιρίων και εξοικονόμηση χώρου στην περίπτωση του μηχανοστασίου. 

•Σχεδόν μηδενική κατανάλωση κατά την κάθοδο.  

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

•Έχει υψηλή κατανάλωση ενέργειας κατά την άνοδο. 

•Έχει περιορισμό στο ύψος των κτιρίων που μπορεί να εγκατασταθεί. 

•Έχει περιορισμό στην ταχύτητα που μπορεί να φτάσει. 

•Έχει περιορισμό στις ζεύξεις που μπορεί να εκτελέσει. 

•Το φιλικό για το περιβάλλον λάδι είναι πολύ ακριβό. 

 •Δεν αντέχει σε μεγάλη συχνότητα εκκινήσεων λόγω υπερθέρμανσης του λαδιού