Εξοικονομώ- Αυτονομώ: Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 85% για εκσυγχρονισμό ανελκυστήρων ξενοδοχείου, πολυκατοικίας και ΑΜΕΑ

2020-11-04

Πρόγραμμα: Επιδότηση έως 85% για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες - Τα κριτήρια

Στη σημερινή εποχή το ζητούμενο για κάθε σύγχρονη τουριστική επιχείρηση είναι η βελτίωση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής μονάδας είναι απαραίτητος ώστε κάθε επιχείρηση να είναι σε θέση να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική. Για το λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ ο Επενδυτικός Νόμος 3908/2011**.

Ο ανελκυστήρας αποτελεί ένα από τα πλέον εμφανή στοιχεία μιας ξενοδοχειακής μονάδας, με πολύ μεγάλη συχνότητα χρήσης. Είναι ένα σύστημα με το οποίο οι χρήστες του κτιρίου, πελάτες και προσωπικό, έρχονται σε επαφή άμεσα σε καθημερινή βάση, χρησιμοποιώντας το για να καλύψουν τις μεταφορικές τους ανάγκες καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής τους. Η άψογη απόδοση και εύρυθμη λειτουργία του ανελκυστήρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής εικόνας της εγκατάστασης και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του κτιρίου όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους επισκέπτες του.

Επιδότηση έως και 85% του κόστους των επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και μέχρι 50.000 ευρώ ανά σπίτι προβλέπει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Αυτονομώ» που ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.

Πρόκειται για πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ στο οποίο μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, με απλοποιημένο σύστημα. Οι αιτήσεις ανά περιφέρεια θα υποβάλλονται σταδιακά από 2 Νοεμβρίου ενώ θα ακολουθήσουν -όπως ανέφερε ο υπουργός- για επιχειρήσεις και κτίρια του Δημοσίου.

Για πρώτη φορά εκτός από τις παρεμβάσεις για μόνωση, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης κλπ, το πρόγραμμα θα ενισχύει και επενδύσεις για ενεργειακή αυτονόμηση του κτιρίου (συστήματα ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας), υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα έξυπνου φωτισμού και απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, αναβάθμιση του ανελκυστήρα. Αλλάζει επίσης το σύστημα διαχείρισης του προγράμματος καθώς η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα είναι διαρκώς ανοιχτή από το 2021 ή θα υπάρχουν τακτικοί κύκλοι ανά τρίμηνο, γνωστοί εκ προτέρων, προς αποφυγή αιφνιδιασμού της αγοράς καθώς και φαινομένων «συνωστισμού».

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης. Για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος (ατομικό εισόδημα ως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό ως 20.000 ευρώ) το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 65%, στο οποίο προστίθεται 10% ως «ρήτρα κορονοϊού» για τη διετία 2020-2021 και επιπλέον 10% για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατάταξης (Ζ/Η). Για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης προστίθεται επιπλέον 10 % οπότε στις περιοχές αυτές η επιχορήγηση φθάνει μέχρι 95 %.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να:

-Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από το Ε1

-Υφίσταται νόμιμα.

-Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (αντί για Δ στο προηγούμενο πρόγραμμα).

-Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

-Οι παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ΠΕΑ που θα εκδοθούν πριν και μετά την υλοποίησή τους θα πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση της κατάταξης κατά 3 τουλάχιστον βαθμίδες.

Για πολυκατοικίες διακρίνονται δύο περιπτώσεις, για παρεμβάσεις και στα διαμερίσματα ή μόνο στους κοινόχρηστους χώρους:

Αίτηση Τύπου Α:

Υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας, και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν μη κοινόχρηστες ενεργειακές παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο καθώς και επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Αίτηση Τύπου Β :

Υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο και περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Επίσης απαιτούνται απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο καθώς και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Για τις παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και ανελκυστήρες θα παρέχεται ενιαίο ποσοστό ενίσχυσης 60% ανεξαρτήτως εισοδήματος (συν 10% σαν «ρήτρα κορονοϊού» και 10% για τις λιγνιτικές περιοχές) προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός συνολικών παρεμβάσεων (ενεργειακής εξοικονόμησης, έξυπνων συστημάτων και ενεργειακής αυτονόμησης) είναι 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία ή 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου (για περισσότερες κατοικίες) και 80.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Μόνο για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας το όριο του προϋπολογισμού είναι 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη κιλοβατώρα.

Μέσα στις επιλέξιμες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας είναι και:

Η Αναβάθμιση ανελκυστήρα

Επιλέξιμες μόνο οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων και η υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους

Οι αιτήσεις για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα υποβάλλονται στις 18/11/2020.

Ασφάλεια ανελκυστήρων

Οι περισσότεροι από τους ανελκυστήρες στην Ελλάδα έχουν εγκατασταθεί με ξεπερασμένες προδιαγραφές ασφαλείας και ποτέ δεν έχουν ελεγχθεί ή πιστοποιηθεί από τις αρχές ή ανεξάρτητο φορέα ελέγχου. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η παθογένεια αυτή, το Ελληνικό κράτος στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών κατευθύνσεων έχει ψηφίσει νόμους για την αναβάθμιση της ασφάλειας των ανελκυστήρων, δίνοντας προτεραιότητα σε συστήματα ασφάλειας τα οποία έχουν σκοπό να αποτρέψουν τα ατυχήματα που απαντώνται συχνότερα.

Αρκετοί παλιοί ανελκυστήρες έχουν ήδη εκσυγχρονιστεί και πιστοποιηθεί. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια υπάρχει ακόμα ένας μεγάλος αριθμός ανελκυστήρων, οι οποίοι θα πρέπει να ελεγχθούν από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου και να αναβαθμιστούν, ώστε το επίπεδο ασφαλείας τους να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Μάλιστα, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, καθώς σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Υ.Α.68781/2019/ΦΕΚ 2760/B/3.7.2019 ), η προθεσμία για την πιστοποίηση των υφισταμένων ανελκυστήρων είναι η 31/12/21. Η προθεσμία αυτή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, είτε αυτοί βρίσκονται σε μονοκατοικίες, είτε σε πολυκατοικίες, σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια.

Ειδικά όμως για τις πολυκατοικίες, το νέο πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ" έρχεται σαν αρωγός, παρέχοντας σημαντική συμμετοχή έως 75% στα έξοδα της αναβάθμισης των ανελκυστήρων, μειώνοντας έτσι το κόστος των εργασιών αλλά και της πιστοποίησής τους.

Ως προς τις προϋποθέσεις, για να μπορεί να ενταχθεί o εκάστοτε ανελκυστήρας στο πρόγραμμα, θα πρέπει:

1) Να έχει εγκατασταθεί πριν την 01.07.1999.

2) Να περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον οι παρακάτω παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας:

  • Εγκατάσταση συστήματος μεταβαλλόμενων στροφών-inverter (σε ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες) και
  • Εγκατάσταση διάταξης αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Επιπλέον των ανωτέρω, δύναται να περιλαμβάνονται:

  • Οι παρεμβάσεις αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και βελτίωσης της λειτουργικότητάς της.
  • Η αντικατάσταση του υφιστάμενου ανελκυστήρα με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.
  • Δαπάνες που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Ως προς το οικονομικό κομμάτι, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ύψος των επιλέξιμων δαπανών για τον ανελκυστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τέλος, μετά το πέρας των εργασιών, ο ανελκυστήρας πρέπει να πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και να καταχωρηθεί στο μητρώο ανελκυστήρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


**Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/2011, εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες οικονομικές ενισχύσεις όπως:

• φορολογική απαλλαγή
• επιχορήγηση
• επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
• ευνοϊκά δάνεια μέσω ΕΤΕΑΝ

Το ποσοστό κάλυψης φτάνει έως και το 50%, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού της ξενοδοχειακής σας μονάδας, στα οποία μπορείτε να εντάξετε μεταξύ άλλων και τον εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα σας.

Πιο συγκεκριμένα, οι προβλεπόμενες κατηγορίες δαπανών του Επενδυτικού Νόμου στις οποίες μπορεί να ενταχθεί ο εκσυγχρονισμός ανελκυστήρα είναι οι εξής:

1η κατηγορία: Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων

2η κατηγορία: Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Διαμόρφωση του ανελκυστήρα προς συμμόρφωση με απαιτήσεις ΑΜΕΑ με την ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως αυτόματες πόρτες, φωνητικές/οπτικές εντολές, ηχητικές ενδείξεις, κομβιοδόχο με σύστημα braille.

3η κατηγορία: Επενδυτικά έργα κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, αντικατάστασης ή και συμπλήρωσης μηχανολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Διασφάλιση της μακροπρόθεσμης αξιόπιστης λειτουργίας της εγκατάστασης σας, με ταυτόχρονη ποιοτική αλλά και αισθητικήτης αναβάθμιση μέσω:

• Πλήρους αντικατάστασης του παλιού σας ανελκυστήρα σας
• Εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου συστήματος σας.